Tour Team Building Ninh Chữ 2N2D

Tour Team Building Ninh Chữ Vĩnh Hy

Tour team building Ninh Chữ 2 ngày 2 đêm, khám phá vùng đất huyền thoại, trải nghiệm tàu đáy kiếng kết hợp biển đảo trong chương trình team building 2 ngày 2 đêm tại Ninh Chữ – Vĩnh Hy – Ninh Thuận cùng VNTBD.

Gọi Ngay